วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผลิตภัณฑ์ในชุนชมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย แยกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นกลุ่มลงทะเบียนคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มหัตกรรมไม้ไผ่ – ไม่เนื้อแข็ง – กะลามะพร้าว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 10 ตำบล ปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 สมาชิกกลุ่ม 12 คน มีนายวรการ ธรรมเจริญ เป็นประธานกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม คือ
o โคมไฟไม้ไผ่ – ไม้มะม่วง
o ที่โชว์ไวน์ไม้ไผ่
o ปิ่นโตไม้ไผ่
o แจกันไม้เนื้อแข็ง
o แจกันไม้ไผ่
o โคมไฟกะลา
o โคมไฟไม้ไผ่
o ออมสินกะลา
o ออมสินไม้ไผ่
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ โคมไฟกะลา ผลการคัดสรร ได้ 3 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8798 - 55346


กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านผาฝ้าย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 11 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551 สมาชิกกลุ่ม 44 คน มีนางสุวรรณี ฉัตรสุวรรณ เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม คือ
o ผ้าพันคอ
o หมวกไหมพรม
o ผ้าคลุมไหล่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8786 - 48206


ฟาร์มผึ้งคุนหมิง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 183 หมู่ 9 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ดำเนินการโดยนายเผ่าศักดิ์ รามศิริ ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o น้ำผึ้ง
o เกสรผึ้ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8795 - 40797


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 2

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านผาฝ้าย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 11 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สมาชิกกลุ่ม 10 คน มีนายกวี คืดนอก เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม คือ
o กระปุกออมสิน
o กาน้ำชา
o แก้ว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8795 – 50041

ตะเกียงไม้ไผ่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ดำเนินการดำเนินการโดยนายสนอง นาคประกอบ ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o ตะเกียงเจ้าพายุ
o ตะเกียงโป๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8786 – 08618

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านสวนห้อม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 4 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2544 มีสมาชิกทั้งสิ้น 13 คน มีนายอนุสรณ์ เงินมูล เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม จะเป็นกระปุกออมสินในหลายรูปลักษณ์ คือ
o เต่า
o นก
o กาน้ำ
o กระรอก
o หมี
o กระต่าย
o สุนัข
o แมว
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ เต่ากะลามะพร้าว ผลการคัดสรร ได้ 2 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8786 – 08618

กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านผางาม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอ หนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 มีสมาชิกทั้งสิ้น 15 คน มีนางวราภรณ์ ภูมลี เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีทั้งผลิตจากไหมพรม ด้ายใยประดิษฐ์ เส้นฝ้าย และเส้นไหม ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o ผ้าคลุมไหล่ไหมพรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 3
o ผ้าคลุมไหล่ด้ายใยประดิษฐ์
o ผ้าคลุมไหล่เส้นไหม
o ผ้าคลุมไหล่เส้นฝ้าย
o เสิ้อถักด้ายใยประดิษฐ์
o เสื้อถักเส้นไหม
o เสื้อถักไหมพรม
o เสื้ออังสะพระภิกษุ และอังสะแม่ชี
o เสื้อแขนยาวไหมพรมจากนิตติ้ง
o ผ้าพันคอ หมวก ไหมพรมจากนิตติ้ง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ ผ้าคลุมไหล่ด้ายใยประดิษฐ์ ผลการคัดสรร ได้ 3 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8983 – 47291

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไผ่ใต้ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอ หนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 มีสมาชิกทั้งสิ้น 40 คน มีนางวรินทร เคหัง เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้จากการทอด้วยกี่ทอผ้า ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o ผ้าเอนกประสงค์
o ผ้าคลุมไหล่
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ ผ้าเอนกประสงค์ ผลการคัดสรร ได้ 4 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8609 – 62889

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฟากนา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 74 หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 มีสมาชิกทั้งสิ้น 13 คน มีนางอารมณ์ เดชบุรมณ์ เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้จากการทอด้วยกี่ทอผ้า ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o ผ้าถุงมัดหมี่
o ผ้าขาวม้า
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ ผ้าถุงมัดหมี่ ผลการคัดสรร ได้ 4 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8924 – 45190

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและปุ๋ยไทเลย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีสมาชิกทั้งสิ้น 22 คน มีนายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o น้ำพริกเห็ด
o แหนมเห็ด
o ปุ๋ยหมักตราหมอเห็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 4
นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของกลุ่ม ยังถูกจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสาน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ น้ำพริกเห็ด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8622 – 06323

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรและเครื่องหอมบ้านตาดข่า ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน พ.ศ. 2543 มีสมาชิกทั้งสิ้น 53 คน มีนางปราณี นอศรี เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจำหน่ายในนาม “วิถีไท” มีผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o พิมเสนน้ำ
o ยาหม่องน้ำ
o แชมพูสมุนไพร
o ครีมนวดผมสมุนไพร
o สบู่เหลว
o น้ำยาล้างจาน
o ยาดมสมุนไพรรวม
o ยาหม่องสมุนไพร
o ผงอบตัว
o ลูกประคบสมุนไพร
นอกจากผลิตภัณฑ์ข้างต้นแล้ว กลุ่มยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ ลูกประคบสมุนไพร ผลการคัดสรร ได้ 2 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8031 – 00096

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ 4 ตำบลตาดข่า อำเภอ หนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีสมาชิกทั้งสิ้น 14 คน มีนางคูณ ทินช่วย เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม คือ
o เป็ด ไก่ ห่านจากรากไม้ไผ่
o งู ช้างจากมะพร้าว
o ออมสินไม้ไผ่
o นกกระจอกเทศจากลูกตาล
o ผ้าเช็ดเท้า
o ไม้กวาดก้านมะพร้าว
o กระถางดอกไม้
o เก้าอี้พับจากไม้ไผ่
o เป็ดจากผักตบชวา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 5
นอกจากผลิตภัณฑ์ข้างต้นแล้ว กลุ่มยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนอีกด้วย
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ เป็ดจากรากไม้ไผ่ ผลการคัดสรร ได้ 2 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8172 – 26796
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลหนองหิน มีดังนี้
o ผักปลอดสารพิษ หมู่ 10 โดยจำหน่ายทั้งตลาดภายในอำเภอหนองหิน และตลาดสดมืองเลย
ศักยภาพในการผลิต ประมาณ 500 กิโลกรัม : เดือน
o ลำไย หมู่ 13 ซึ่งเป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ศักยภาพในการผลิต ประมาณไร่ละ 8,000 บาท : ปี (ราคาตั้งแต่ 7 – 20 บาท)
o กลุ่มแปรรูปลำไย หมู่ 1 ตำบลหนองหิน จำหน่ายภายใต้ชื่อลำใยสีทอง มีนายอุทัย ศรึภูมิ เป็นประธานกลุ่ม
ศักยภาพในการผลิต ประมาณ 50 - 200 กิโลกรัม : เดือน
o อ้อย หมู่ 6 จำหน่ายให้โรงงานมิตรภูเขียว
ศักยภาพในการผลิต ประมาณไร่ละ 10 ตัน (ราคาตันละ 870 บาท)
o มะขามหวาน ปลูกทั่วไปในบริเวณตำบลหนองหิน ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ศักยภาพในการผลิต ประมาณไร่ละ 8,000 บาท : ปี (ราคาตั้งแต่ 15 – 40 บาท)
o โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 6 จำหน่ายให้กับเกตรกรทำไร่ภายในตำบลหนองหิน
ศักยภาพในการผลิต ประมาณ 7 กระสอบ : เดือน (เฉลี่ย 1,750 บาท : เดือน)
ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลปวนพุ มีดังนี้
หน่อไม้หวาน หมู่ 12 โดยจำหน่ายทั้งตลาดภายในอำเภอหนองหิน และตลาดสดมืองเลย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
อ้อย จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ถั่วเหลืองฤดูแล้ง จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ข้าวนาปี จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ผักสด จำหน่ายภายในตำบล
ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลตาดข่า มีดังนี้
o กลุ่มเลี้ยงไหม จำหน่ายให้กับบริษัทจุลไหมไทย จำกัด กิโลกรัมละ 110 – 165 บาท
o ศักยภาพในการผลิต ครอบครัวที่เป็นสมาชิก ครอบครัวละ 2 – 4 กล่อง : เดือน (ราคากล่องละ 4,500 – 6,000 บาท)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 6
o ดอกไม้จัน (ผลิตจากเปลือกข้าวโพด) หมู่ 1
ศักยภาพการผลิต ตามแต่จะมีผู้สั่ง
o ไข่เค็มสมุนไพร หมู่ 2 จำหน่ายบริเวณตลาดริมทางบ้านน้อยสามัคคี หมู่ 2 และจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่าย
ศักยภาพในการผลิต ประมาณ 900 ฟอง : เดือน
o เห็ดสด แหนมสด น้ำพริกเห็ด หมู่ 3 จำหน่ายให้กับชุมชนในหมู่บ้าน และจำหน่ายที่ตลาดสีเขียว ข้างศาลากลางจังหวัดเลย (เฉพาะวันศุกร์)
ศักยภาพในการผลิต เห็ดสด – 1,500 กิโลกรัม : เดือน ส่วนแหนมสด ราคาห่อละ 5 บาท และน้ำพริกเห็ด ผลิตตามใบสั่งของ

ผลิตภัณฑ์ในชุนชมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย แยกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นกลุ่มลงทะเบียนคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มหัตกรรมไม้ไผ่ – ไม่เนื้อแข็ง – กะลามะพร้าว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 10 ตำบล ปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 สมาชิกกลุ่ม 12 คน มีนายวรการ ธรรมเจริญ เป็นประธานกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม คือ
o โคมไฟไม้ไผ่ – ไม้มะม่วง
o ที่โชว์ไวน์ไม้ไผ่
o ปิ่นโตไม้ไผ่
o แจกันไม้เนื้อแข็ง
o แจกันไม้ไผ่
o โคมไฟกะลา
o โคมไฟไม้ไผ่
o ออมสินกะลา
o ออมสินไม้ไผ่
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ โคมไฟกะลา ผลการคัดสรร ได้ 3 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8798 - 55346
กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านผาฝ้าย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 11 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551 สมาชิกกลุ่ม 44 คน มีนางสุวรรณี ฉัตรสุวรรณ เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม คือ
o ผ้าพันคอ
o หมวกไหมพรม
o ผ้าคลุมไหล่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8786 - 48206
ฟาร์มผึ้งคุนหมิง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 183 หมู่ 9 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ดำเนินการโดยนายเผ่าศักดิ์ รามศิริ ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o น้ำผึ้ง
o เกสรผึ้ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8795 - 40797
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 2
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านผาฝ้าย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 11 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สมาชิกกลุ่ม 10 คน มีนายกวี คืดนอก เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม คือ
o กระปุกออมสิน
o กาน้ำชา
o แก้ว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8795 – 50041
ตะเกียงไม้ไผ่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ดำเนินการดำเนินการโดยนายสนอง นาคประกอบ ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o ตะเกียงเจ้าพายุ
o ตะเกียงโป๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8786 – 08618
กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านสวนห้อม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 4 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2544 มีสมาชิกทั้งสิ้น 13 คน มีนายอนุสรณ์ เงินมูล เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม จะเป็นกระปุกออมสินในหลายรูปลักษณ์ คือ
o เต่า
o นก
o กาน้ำ
o กระรอก
o หมี
o กระต่าย
o สุนัข
o แมว
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ เต่ากะลามะพร้าว ผลการคัดสรร ได้ 2 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8786 – 08618
กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านผางาม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอ หนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 มีสมาชิกทั้งสิ้น 15 คน มีนางวราภรณ์ ภูมลี เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีทั้งผลิตจากไหมพรม ด้ายใยประดิษฐ์ เส้นฝ้าย และเส้นไหม ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o ผ้าคลุมไหล่ไหมพรม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 3
o ผ้าคลุมไหล่ด้ายใยประดิษฐ์
o ผ้าคลุมไหล่เส้นไหม
o ผ้าคลุมไหล่เส้นฝ้าย
o เสิ้อถักด้ายใยประดิษฐ์
o เสื้อถักเส้นไหม
o เสื้อถักไหมพรม
o เสื้ออังสะพระภิกษุ และอังสะแม่ชี
o เสื้อแขนยาวไหมพรมจากนิตติ้ง
o ผ้าพันคอ หมวก ไหมพรมจากนิตติ้ง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ ผ้าคลุมไหล่ด้ายใยประดิษฐ์ ผลการคัดสรร ได้ 3 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8983 – 47291
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไผ่ใต้ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอ หนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 มีสมาชิกทั้งสิ้น 40 คน มีนางวรินทร เคหัง เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้จากการทอด้วยกี่ทอผ้า ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o ผ้าเอนกประสงค์
o ผ้าคลุมไหล่
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ ผ้าเอนกประสงค์ ผลการคัดสรร ได้ 4 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8609 – 62889
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฟากนา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 74 หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 มีสมาชิกทั้งสิ้น 13 คน มีนางอารมณ์ เดชบุรมณ์ เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้จากการทอด้วยกี่ทอผ้า ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o ผ้าถุงมัดหมี่
o ผ้าขาวม้า
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ ผ้าถุงมัดหมี่ ผลการคัดสรร ได้ 4 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8924 – 45190
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและปุ๋ยไทเลย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีสมาชิกทั้งสิ้น 22 คน มีนายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o น้ำพริกเห็ด
o แหนมเห็ด
o ปุ๋ยหมักตราหมอเห็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 4
นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของกลุ่ม ยังถูกจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสาน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ น้ำพริกเห็ด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8622 – 06323
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรและเครื่องหอมบ้านตาดข่า ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน พ.ศ. 2543 มีสมาชิกทั้งสิ้น 53 คน มีนางปราณี นอศรี เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจำหน่ายในนาม “วิถีไท” มีผลิตภัณฑ์สำคัญ คือ
o พิมเสนน้ำ
o ยาหม่องน้ำ
o แชมพูสมุนไพร
o ครีมนวดผมสมุนไพร
o สบู่เหลว
o น้ำยาล้างจาน
o ยาดมสมุนไพรรวม
o ยาหม่องสมุนไพร
o ผงอบตัว
o ลูกประคบสมุนไพร
นอกจากผลิตภัณฑ์ข้างต้นแล้ว กลุ่มยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ ลูกประคบสมุนไพร ผลการคัดสรร ได้ 2 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8031 – 00096
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ 4 ตำบลตาดข่า อำเภอ หนองหิน จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีสมาชิกทั้งสิ้น 14 คน มีนางคูณ ทินช่วย เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์สำคัญของกลุ่ม คือ
o เป็ด ไก่ ห่านจากรากไม้ไผ่
o งู ช้างจากมะพร้าว
o ออมสินไม้ไผ่
o นกกระจอกเทศจากลูกตาล
o ผ้าเช็ดเท้า
o ไม้กวาดก้านมะพร้าว
o กระถางดอกไม้
o เก้าอี้พับจากไม้ไผ่
o เป็ดจากผักตบชวา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 5
นอกจากผลิตภัณฑ์ข้างต้นแล้ว กลุ่มยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนอีกด้วย
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มส่งเข้าคัดสรรคือ เป็ดจากรากไม้ไผ่ ผลการคัดสรร ได้ 2 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 – 8172 – 26796
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลหนองหิน มีดังนี้
o ผักปลอดสารพิษ หมู่ 10 โดยจำหน่ายทั้งตลาดภายในอำเภอหนองหิน และตลาดสดมืองเลย
ศักยภาพในการผลิต ประมาณ 500 กิโลกรัม : เดือน
o ลำไย หมู่ 13 ซึ่งเป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ศักยภาพในการผลิต ประมาณไร่ละ 8,000 บาท : ปี (ราคาตั้งแต่ 7 – 20 บาท)
o กลุ่มแปรรูปลำไย หมู่ 1 ตำบลหนองหิน จำหน่ายภายใต้ชื่อลำใยสีทอง มีนายอุทัย ศรึภูมิ เป็นประธานกลุ่ม
ศักยภาพในการผลิต ประมาณ 50 - 200 กิโลกรัม : เดือน
o อ้อย หมู่ 6 จำหน่ายให้โรงงานมิตรภูเขียว
ศักยภาพในการผลิต ประมาณไร่ละ 10 ตัน (ราคาตันละ 870 บาท)
o มะขามหวาน ปลูกทั่วไปในบริเวณตำบลหนองหิน ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ศักยภาพในการผลิต ประมาณไร่ละ 8,000 บาท : ปี (ราคาตั้งแต่ 15 – 40 บาท)
o โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 6 จำหน่ายให้กับเกตรกรทำไร่ภายในตำบลหนองหิน
ศักยภาพในการผลิต ประมาณ 7 กระสอบ : เดือน (เฉลี่ย 1,750 บาท : เดือน)
ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลปวนพุ มีดังนี้
หน่อไม้หวาน หมู่ 12 โดยจำหน่ายทั้งตลาดภายในอำเภอหนองหิน และตลาดสดมืองเลย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
อ้อย จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ถั่วเหลืองฤดูแล้ง จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ข้าวนาปี จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
ผักสด จำหน่ายภายในตำบล
ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลตาดข่า มีดังนี้
o กลุ่มเลี้ยงไหม จำหน่ายให้กับบริษัทจุลไหมไทย จำกัด กิโลกรัมละ 110 – 165 บาท
o ศักยภาพในการผลิต ครอบครัวที่เป็นสมาชิก ครอบครัวละ 2 – 4 กล่อง : เดือน (ราคากล่องละ 4,500 – 6,000 บาท)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 6
o ดอกไม้จัน (ผลิตจากเปลือกข้าวโพด) หมู่ 1
ศักยภาพการผลิต ตามแต่จะมีผู้สั่ง
o ไข่เค็มสมุนไพร หมู่ 2 จำหน่ายบริเวณตลาดริมทางบ้านน้อยสามัคคี หมู่ 2 และจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่าย
ศักยภาพในการผลิต ประมาณ 900 ฟอง : เดือน
o เห็ดสด แหนมสด น้ำพริกเห็ด หมู่ 3 จำหน่ายให้กับชุมชนในหมู่บ้าน และจำหน่ายที่ตลาดสีเขียว ข้างศาลากลางจังหวัดเลย (เฉพาะวันศุกร์)
ศักยภาพในการผลิต เห็ดสด – 1,500 กิโลกรัม : เดือน ส่วนแหนมสด ราคาห่อละ 5 บาท และน้ำพริกเห็ด ผลิตตามใบสั่งของ